Otrzymaliśmy ponownie CERTYFIKAT Szkoły Dbającej o Bezpieczeństwo!
Dodane przez Anna Woloszyn dnia Czerwiec 21 2011 20:57:59
Już po raz drugi nasza szkoła przystąpiła do konkursu – w ramach programu ogłoszonego przez Kuratorium Oświaty we Wrocławiu – „Bezpieczna szkoła”. Po podjęciu licznych działań na rzecz bezpieczeństwa, spełniając wszystkie standardy jakości i efektywności, Gimnazjum im. Macieja Rataja otrzymało ponownie CERTYFIKAT Szkoły Dbającej o Bezpieczeństwo...

Rozszerzona zawartość newsa
Już po raz drugi nasza szkoła przystąpiła do konkursu – w ramach programu ogłoszonego przez Kuratorium Oświaty we Wrocławiu – „Bezpieczna szkoła”. Po podjęciu licznych działań na rzecz bezpieczeństwa, spełniając wszystkie standardy jakości i efektywności, Gimnazjum im. Macieja Rataja otrzymało ponownie CERTYFIKAT Szkoły Dbającej o Bezpieczeństwo.
Do konkursu " Szkoła Dbająca o Bezpieczeństwo" zgłosiło się 107 szkół i placówek, nagrodzono 55.

O nadaniu certyfikatu decydowały:

* efektywność działań wykazana poprzez porównawcze wyniki ankiet diagnozujących stan bezpieczeństwa w szkole,

* ocena szkolnego programu bezpieczeństwa,

* analiza wypadkowości,

* zakres i formy edukacji społeczno-prawnej różnych podmiotów szkoły,

* zakres współpracy z instytucjami wspierającymi placówkę.

Uroczystość wręczenia certyfikatów "Szkoły Dbającej o Bezpieczeństwo" odbyła się 20.06.2011r. w Szkole Podstawowej nr 118 we Wrocławiu.

Certyfikat z rąk przedstawicieli Rady ds. Bezpieczeństwa odebrały koordynatorki programu – Danuta Żyto i Elżbieta Czerwińska-Tracichleb.