Podsumowanie projektu - "Poznaj bliżej swego sąsiada"
Dodane przez Marcin Chytry dnia Czerwiec 20 2011 11:58:50


Dobiegła końca realizacja projektu edukacyjnego z języka niemieckiego: „Poznaj bliżej swego sąsiada”. Od września 2010 r. do czerwca 2011 r. uczniowie zdobywali umiejętność poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji przy pomocy techniki komputerowej i internetu...


::: Zdjęcia :::

Rozszerzona zawartość newsa
...rozwijali strategie komunikacyjne wspomagające użycie języka obcego; kształcili sprawność konstruowania poprawnych wypowiedzi pod względem gramatycznym i stylistycznym; poszerzali znajomość kultury kraju sąsiedniego (Niemiec) i kształtowali umiejętność prezentowania tej wiedzy oraz uczyli się tolerancji wobec różnic kulturowych.
Efektem końcowym tego projektu było stworzenie strony internetowej:

http://www.p-b-s-s.cba.p

Opiekunowie projektu: Maria Wierbicka-Jaroszuk, Anna Waloszek